• Home
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Όλη η απόφαση για το επίδομα εργασίας 300 ευρώ του ΟΑΕΔ, οι υποχρεώσεις των ανέργων, πρόστιμο έως 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλη η απόφαση για το επίδομα εργασίας 300 ευρώ του ΟΑΕΔ, οι υποχρεώσεις των ανέργων, πρόστιμο έως 10.000 ευρώ

Το πράσινο φως για την σύσταση του Ψηφιακού Μητρώου ανέργων δίνει απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ π. ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη. Ειδικότερα στο πλαίσιο του νέου νόμου η ΔΥΠΑ ξεκινάει τις διαδικασίες για την εγγραφή των ανέργων στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ.
Αναλυτικότερα η Δ.ΥΠ.Α. προσφέρει στους αναζητούντες εργασία, που εγγράφονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., τις εξής παροχές και υπηρεσίες:

α) Καταβολή επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς τους ανέργους όπως προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, τηρουμένων των εκάστοτε προϋποθέσεων καταβολής που τίθενται από αυτές.

β) Αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (εφεξής Ψηφιακό ΑΣΔ) του αναζητούντα εργασία. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση πραγματοποιείται από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., είναι διαρκής και αφορά σε κενές θέσεις που διακινούνται ελεύθερα στην αγορά εργασίας ή/και που επιδοτούνται από διαθέσιμα προγράμματα και δράσεις ενεργητικών πολιτικών.

Κατόπιν της ως άνω αναζήτησης, ο εργασιακός σύμβουλος προτείνει στον αναζητούντα εργασία τη θέση εκείνη που θεωρείται κατάλληλη. Στην περίπτωση, που η εξεύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας καταστεί ανέφικτη, ο εργασιακός σύμβουλος δύναται να προτείνει άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας που προσιδιάζουν, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντα εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση της θέσης εργασίας πραγματοποιείται με κάθε διαθέσιμο μέσο και καταγράφεται στο ψηφιακό προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία με την εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. Σημειώνεται ότι εφόσον η προτεινόμενη θέση εργασίας γίνει αποδεκτή από τον αναζητούντα εργασία, ο εργασιακός σύμβουλος εκδίδει συστατικό σημείωμα το οποίο παραλαμβάνεται από τον πρώτο. Εν συνεχεία, ο εργασιακός σύμβουλος καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στο ψηφιακό προφίλ του αναζητούντα εργασία.

γ) Αναζήτηση και πρόταση προγραμμάτων και δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ του.

Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά τα ως άνω προγράμματα και δράσεις με κάθε διαθέσιμο μέσο, και προτείνει στον αναζητούντα εργασία εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα, στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και σε αυτές που πρέπει να αποκτήσει, λαμβάνοντας υπόψιν το Ψηφιακό ΑΣΔ, το ψηφιακό του προφίλ και τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022.

Στην περίπτωση που πρόκειται για προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία ενημέρωσης των αναζητούντων εργασία και υποβολής των αιτήσεων τους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος προσδιορίζονται σε αυτήν.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα προγράμματα και τις δράσεις που προτείνονται από τη Δ.ΥΠ.Α., καταγράφεται στο ψηφιακό του προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία στη Δ.ΥΠ.Α.

δ) Αναζήτηση και παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Ειδικότερα, προωθεί τους αναζητούντες εργασία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμβουλευτική τεχνικών και μεθόδων αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, σε συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καθώς και σε κάθε άλλη εξατομικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία θα έχει ως στόχο την ανάδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δεξιοτήτων του αναζητούντα εργασία, την ενίσχυση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και εν γένει της απασχολησιμότητας του.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4837/2021. Στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι δυνατόν να δίνεται έμφαση σε αναζητούντες εργασία που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στα άτομα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

ε) Σύμπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ. Στην περίπτωση αυτή ξεκινάει η διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

η) οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4921/2022 και στην απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 79 του ίδιου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Ενημέρωση, με κάθε διαθέσιμο μέσο, για τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται και συνδέονται με την ιδιότητα του αναζητούντα εργασία ή του ανέργου, για εκδηλώσεις με σκοπό την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, για τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς εργασίας, καθώς και γνωστοποίηση και κατ’ επέκταση παροχή πρόσβασης σε προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή και άλλους φορείς.

ζ) Καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και βεβαίωση της εγγραφής και της παραμονής τους σ’ αυτό, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων του άρθρου 19 του ν. 4921/2022, που ορίζει τις προϋποθέσεις για την καταβολή επιδομάτων, παροχών, βοηθημάτων ή διευκολύνσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους.

Υποχρεώσεις ανέργων
1. Για την εγγραφή και την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ο αναζητών εργασία υποχρεούται να αναζητεί ενεργά εργασία. Θεωρείται ότι αναζητεί ενεργά εργασία ιδίως όταν:

α) Αποδέχεται προσφερόμενη θέση εργασίας, εφόσον είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό ΑΣΔ.

β) Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α.

γ) Συνεργάζεται με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ. 2. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενεργού αναζήτησης εργασίας, και προς εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων, ο αναζητών εργασία, είναι αναγκαίο να προβαίνει ιδίως σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

α) συνεργασία με τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας με σκοπό την εύρεση εργασίας,
β) αποστολή αίτησης πρόσληψης ή και βιογραφικών σημειωμάτων απευθείας σε εργοδότες,
γ) διερεύνηση προοπτικών εργασίας μέσω συμμετοχής σε δράσεις συνδικάτων ή επιμελητηρίων ή άλλων φορέων,
δ) δημοσίευση έντυπων ή ηλεκτρονικών αγγελιών ή ανταπόκριση σε αγγελίες,
ε) συμμετοχή σε δοκιμασία, διαγωνισμό ή συνέντευξη που στοχεύει σε πρόσληψη,
στ) συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ζ) συμμετοχή σε προγράμματα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων ή ενέργειες για την εξασφάλιση επαγγελματικών αδειών, άλλων αδειών ή χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης.
Ο αναζητών εργασία για την απόδειξη της ενεργού αναζήτησης εργασίας, η οποία πρέπει να λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., έχει την υποχρέωση να επισυνάπτει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αποδεικτικά των ενεργειών του εφόσον του ζητηθούν από τη Δ.ΥΠ.Α.

Ο άνεργος οφείλει:
α) Να παρίσταται στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο και να συνεργάζεται με αυτόν αρχικά για την κατάρτιση και εν συνεχεία για την αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ εάν έχουν παρέλθει έξι (6) πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες από την αρχική κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ και δεν έχει ενταχθεί σε θέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε δράση είτε μέσω ατομικών του ενεργειών είτε μέσω σχετικής πρότασης από τον εργασιακό σύμβουλο.
β) Να παρίσταται στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο και να προβαίνει σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο για την εκ νέου αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ, εάν έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες και δεν έχει ενταχθεί σε θέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε δράση είτε μέσω ατομικών του ενεργειών είτε μέσω σχετικής πρότασης από τον εργασιακό σύμβουλο.
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι εφόσον συντρέχει ουσιώδης λόγος, το Ψηφιακό ΑΣΔ δύναται να αναθεωρείται μετά από αίτημα του αναζητούντος εργασία ή κατόπιν πρόσκλησης του εργασιακού συμβούλου.
γ) Με την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών, να αποδέχεται θέση που προτείνεται από τον εργασιακό σύμβουλο, εφόσον είναι κατάλληλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’ του άρθρου 16 του ν. 4921/2022, λαμβάνοντας υπόψη και το εκάστοτε ισχύον σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων.
δ) Να συμμετέχει στα προτεινόμενα από τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α., δωρεάν προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής τεχνικών και μεθόδων αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καθώς και σε κάθε άλλη εξατομικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δεξιοτήτων, την ενίσχυση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και εν γένει της απασχολησιμότητας του.
ε) Να συμμετέχει στα προτεινόμενα από τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α., προγράμματα και δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση, καθώς και στα προτεινόμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης.
στ) Να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, τον εργασιακό σύμβουλο ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με το αν:
αα) συμμετέχει σε συνεντεύξεις στο πλαίσιο των εκ-δοθέντων συστατικών σημειωμάτων,

ββ) αναλαμβάνει εργασία, έστω και προσωρινή, ή συντρέχει άλλος λόγος διαγραφής του από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή αναστολής ή διακοπής της τυχόν επιδότησης του, εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής και οπωσδήποτε πριν από την επομένη ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την έκδοση βεβαίωσης ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης, ή την καταβολή οποιασδήποτε παροχής,

γγ) μεταβεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχόμενες ή σποραδικές ημέρες ανά ημερολογιακό έτος ή τις είκοσι (20) συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο (2) διαδοχικών ημερολογιακών ετών,

δδ) έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και συμπληρώνονται με ευθύνη του αναζητούντα εργασία εντός είκοσι (20) ημερών και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την επόμενη δήλωση παρουσίας του.

ζ) Να συνεργάζεται με τα ορισμένα από τη Δ.ΥΠ.Α. ελεγκτικά όργανα για την τήρηση των υποχρεώσεών του, και να ανταποκρίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, είτε με την προσέλευση του στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α., όταν προσκαλείται, είτε με την προσκόμιση ή αποστολή εγγράφων και λοιπών στοιχείων ή την επισύναψη τους ηλεκτρονικά, όταν του ζητείται, με δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας στις δικαιολογημένες περιπτώσεις κωλύματος.
η) Να ενημερώνει τον εργασιακό σύμβουλο, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την έκβαση της πρότασης σε θέση εργασίας και την εξέλιξη των ενεργειών του εντός δέκα (10) ημερών.
θ) Να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο τη Δ.ΥΠ.Α. σε σχέση με την επαγγελματική και εκπαιδευτική του κατάσταση.
ι) Να διατηρεί, τουλάχιστον για έξι (6) μήνες, αρχείο με αποδεικτικά των προσωπικών του ενεργειών προς εργασία, τα οποία να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α.
ια) Να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενη παραπομπή για ιατρική εξέταση ή σε πρόσκληση υποβολής πιστοποιητικού υγείας, σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητά του προς εργασία, βάσει της περ. α’ του άρθρου 16 του ν. 4921/2022.
ιβ) Να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη τήρησης αυτών.
ιγ) Να δηλώνει τα αληθή και πλήρη στοιχεία του και να προσκομίζει τα αναγκαία αποδεικτικά και έγγραφα που του ζητούνται.
ιδ) Να ανανεώνει την ισχύ της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., να επιβεβαιώνει δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, την πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., σε τακτά χρονικά διαστήματα.
ιε) Εφόσον λαμβάνει επίδομα ανεργίας, να υποβάλει είτε αυτοπροσώπως, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων δήλωση, με την οποία δηλώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης κατά τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα στην εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατ’ εξου
Ποινές προς ανέργους
Ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να απορρίψει το πολύ έως δύο προτάσεις για κατάλληλη θέση εργασίας χωρίς αιτιολόγηση. Δεν υποχρεούται να αποδέχεται θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή προσωρινής εργασίας και έχει δικαίωμα απόρριψης θέσης όταν αποδεδειγμένα πρόκειται να προσληφθεί σε θέση εργασίας ή να ξεκινήσει εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση ή στρατιωτική θητεία εντός του επόμενου τριμήνου και πάντως όχι πριν την επόμενη ανανέωση ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την επόμενη δήλωση παρουσίας.

Οι πράξεις ή παραλείψεις που αντίκεινται στη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος είναι οι κάτωθι:
α) η σκόπιμη παραπλάνηση των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., μέσω δήλωσης ψευδών στοιχείων, τα οποία δηλώνει ο αναζητών εργασία κατά την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.
β) η παράλειψη του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που ανακύπτει ο λόγος επικαιροποίησης και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την επόμενη δήλωση παρουσίας του,
γ) η ταυτόχρονη εγγραφή και παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, ασκεί επάγγελμα, κατά παράβαση της προϋπόθεσης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ή δεν έχει διακόψει το επάγγελμά του, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α.
δ) η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ανανέωση της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων,
ε) η παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας των
επιδοτουμένων ανέργων,
στ) η εκπρόθεσμη ενημέρωση ή παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. για τη συνδρομή άλλων λόγων διαγραφής, εκτός των λόγων διαγραφής της περ. γ’, από το Ψηφιακό Μητρώο ή αναστολής ή διακοπής της επιδότησης από τον επιδοτούμενο άνεργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
ζ) η παράλειψη ανταπόκρισης του αναζητούντα εργασία σε πρόταση θέσης εργασίας ή σε προτεινόμενα προγράμματα ή δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων, καθώς και σε προτεινόμενα προγράμματα ή δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή συμμετοχής σε συμβουλευτικές υπηρεσίες,
η) η σκόπιμη ή από αμέλεια μη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών απαιτούμενων για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α., εντός δέκα (10) ημερών,
θ) η μη εμφάνιση του αναζητούντα εργασία, κάθε φορά που προσκαλείται ή η μη εμφάνισή του στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο,
ι) η παράλειψη της κατάρτισης ψηφιακού ΑΣΔ ή της αναθεώρησής του, σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α., κατά τα χρονικά διαστήματα.
ια) η σκόπιμη ή από αμέλεια παράλειψη ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο του εργασιακού συμβούλου για την έκβαση της πρότασης σε θέση εργασίας και την εξέλιξη των ενεργειών του εντός δέκα (10) ημερών, ιβ) η μη συμμετοχή σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α.
ιγ) η άρνηση συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων
ιδ) η άρνηση αποδοχής από τον αναζητούντα εργασία τριών (3) προτάσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ,
ιε) η μη προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων ενεργού αναζήτησης εργασίας μετά την κατάρτιση του ψηφιακού ΑΣΔ
ιστ) η παράλειψη ανταπόκρισης σε παραπομπή για ιατρική εξέταση, σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητα του αναζητούντα εργασία προς εργασία.
Οι συνέπειες που απορρέουν από τις ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις ή παραλείψεις των αναζητούντων εργασία διαμορφώνονται:
Διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα (12) μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη.
Επιδόματα και χρηματικές παροχές που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της.

Ακολουθήστε το arta2day.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Related posts

ΑΑΔΕ: Λουκέτα έως και 10 ημερών σε καταστήματα που δεν διαβιβάζουν αποδείξεις

Κώστας Παππάς

Όχι δουλειά με την μαγκούρα και μέχρι τον τάφο!!!!!

Κώστας Παππάς

Ρεπορτάζ: Χριστούγεννα 2022 στο κέντρο της Άρτας

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..