ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τεχνικό πρόγραμμα με Έργα άνευ Πιστώσεων

Πρόσφατα ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 στο όποιο συμπεριλαμβάνονται έργα νέα αλλά και συνεχιζόμενα από το έτος 2013.
Επί του προγράμματος εκτελεστέων έργων έχουμε να παρατηρήσουμε ορισμένα βασικά και καίρια ζητήματα αλλά ταυτόχρονα να θέσουμε για συζήτηση και την πρόταση μας για έργα που πιστεύουμε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας και το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα θα πρέπει να ασχοληθεί με τα έργα αυτά.
Η γενική μας τοποθέτηση καταρχήν για τον ψηφισθέντα πίνακα εκτελεστέων έργων είναι ότι είναι καθαρά ένα πινάκας εκτελεστέων έργων πλασματικός, επικοινωνιακός και μη αναπτυξιακός και αποκλειστικά και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων.
Συγκεκριμένα στο ψηφισθέν πρόγραμμα εκτελεστέων έργων περιλαμβάνονται 192 συνεχιζόμενα έργα καθώς επίσης και 25 νέα έργα και συνολικά 217 έργα και αφορούν τα έτη 2013 έως και 2021.
Από αυτά τα έργα στην ΣΑΤΑ είναι ενταγμένα 170 έργα συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των έργων αυτών για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, Με βάση αυτά τα δεδομένα για την υλοποίηση δηλ. την ολοκλήρωση της εκτέλεσης όλων αυτών των έργων με βάση την κατ΄ έτος πίστωση των 3.5 εκατομμυρίων ευρώ απαιτούνται για την ολοκλήρωση τους περίπου 15 χρόνια.
Από τα συνολικά 170 έργα τα 120 από αυτά περίπου όπως αναγράφεται στον εν λογω ψηφισθέντα από το δημοτικό συμβούλιο πίνακα εκτελεστέων έργων είναι εγγεγραμμένα με πίστωση 100, 200 έως και 1.000 ευρώ για το καθένα, που σημαίνει ότι με τα ποσά αυτά των 100 200 και 1.000 ευρώ όχι μόνο τα εν λογω έργα δεν θα εκτελεστούν αλλά είναι εγγραμμένα μόνο και μόνο για να παραπλανήσουν τους συνδημότες μας και τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων ότι δήθεν έχουν ενταχθεί και για την περιοχή τους έργα για να μην διαμαρτύρονται.
Για να γίνει κατανοητό στους συνδημότες μας θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι το πρόγραμμα ΣΑΤΑ έχει να κάνει με πόρους προς τους δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών για κατασκευή έργων ακόμη και για συντήρηση έργων.
Επίσης για να ολοκληρωθούν τα συνεχιζόμενα αλλά και τα νέα έργα από αλλά προγράμματα πλην ΣΑΤΑ θα πρέπει να εξευρεθούν και εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την χρηματοδότηση της υλοποίησης αυτών.
Παρατηρούμε όμως ότι από τα εν λόγω προγράμματα η δημοτική αρχή ενώ θα έπρεπε να έχει κάνει ένα σοβαρό σχεδιασμό με προγραμματισμό και όραμα με αναπτυξιακή τροχιά για τον δήμο μας αντίθετα η δημοτική αρχή όλα αυτά τα χρόνια δεν διεκδίκησε ως όφειλε την ένταξη έργων σε αυτά τα προγράμματα ώστε να πετύχει την χρηματοδότηση αυτών.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται μια δημοτική αρχή με οργανωμένες υπηρεσίες με γνώση των αντικειμένων καθώς επίσης και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και παράλληλα και ένα δήμαρχο αποτελεσματικό διεκδικητικό και πλήρως ενημερωμένο για τα τρέχοντα και ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι ώστε με αξιώσεις να πετύχει την μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα στο δήμο μας, το μόνο δε που κάνει είναι μόνο το επικοινωνιακό με επισκέψεις και φωτογραφίσεις σε έργα βιτρίνας και όχι ουσίας.
Για παράδειγμα παρατηρούμε και μας κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι για την άνω πόλη «Βαλαώρα» που κατοικεί σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της πόλης μας δεν υπάρχουν προγραμματισμένα έργα όπως για παράδειγμα διανοίξεις οδών, δημιουργία πλατειών και παιδικών χαρών και λοιπών χώρων αναψυχής. Για ποιο λόγο ούτε ένα ευρώ στην άνω πόλη από το πράσινο ταμείο που χρηματοδοτεί ανάλογα έργα.
Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την χρηματοδότηση του δήμου μας από την Περιφέρεια Ηπείρου. Παρατηρούμε μόνο δώδεκα έργα εγγεγραμμένα ποιος είναι ο λόγος η ανικανότητα της δημοτικής αρχής για διεκδίκηση ή η μη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου.
Τέλος σε ότι αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ οι χρηματοδοτήσεις που είναι εγγεγραμμένες για έργα του δήμου μας για όλα τα χρόνια που είστε δήμαρχος ανέρχονται στο ποσό των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ όταν είναι γνωστό σε όλους ότι η προηγουμένη κυβέρνηση δεν αρνήθηκε χρηματοδότηση σε όλους του δήμους του νομού μας και ιδίως το δήμο Αρταιων. Ποια είναι εξήγηση που δίνετε στην μηδαμινή χρηματοδότηση του δήμου μας από το πρόγραμμα αυτό.
Η πρόταση μας για την ανάπτυξη της περιοχής μας έχει να κάνει με έργα τα οποία είναι ουσίας και όχι βιτρίνας και έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα πρέπει κατά την άποψη μας άμεσα η δημοτική αρχή να προβεί σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευση, σύνταξη μελετών κ.λ.π. έτσι ώστε να προωθήσει άμεσα την υλοποίηση τέτοιων έργων
Συγκεκριμένα ενδεικτικά προτείνουμε την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την υλοποίηση των παρακάτω έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα
ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Προτείνουμε την κατασκευή σε πιλοτικό πρόγραμμα κλειστού κυκλώματος άρδευσης για την άρδευση έκτασης περίπου 4-6 χιλιάδων στρεμμάτων με κατασκευή μικρού αντλιοστασίου και την άντληση νερού από τους ήδη υπάρχοντες τσιμεντένιους αύλακες και την διοχέτευση αυτού μέσω κλειστού κυκλώματος στις ιδιοκτησίες για την καλλιέργεια αυτών με αποτέλεσμα την τεράστια μείωση του κόστους παραγωγής για τους παραγώγους και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από τις γεωτρήσεις.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Το Βιοτεχνικό πάρκο έχει βαλτώσει και αυτό εξαιτίας της ολιγωρίας στο θέμα αυτό από την δημοτική αρχή και συγκεκριμένα από την καθυστέρηση της δημοτικής αρχής στην σύνταξη των απαραίτητων μελετών με αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ το όποιο έχει δεσμευτεί από την περιφέρεια Ηπείρου για την οριστική μελέτη και στη συνέχεια την χρηματοδότηση του από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ να υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το εν λόγο ποσό λογω της άρνησης μέχρι σήμερα και για 4 ολόκληρα χρόνια ( από το έτος 2017) της δημοτικής αρχής να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής οργάνωσης.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ πρώην ΕΝΩΣΕΩΣ
Οι συγκεκριμένες αποθήκες ιδιοκτησίας του δήμου Αρταίων προτείνουμε να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και η συνολική ανάπλαση της όλης εν γένει έκτασης (Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις όποιες σύντομα θα επανέλθουμε)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε για την παραποτάμια έκταση από παραλίμνιο πάρκο μέχρι και τα Δικαστήρια.
Η εν λόγω έκταση παραχωρήθηκε κατά χρήση στον δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το έτος 2007 μετά από διεκδικήσεις και αγώνες των συνδημοτών μας και της τότε δημοτικής Αρχής.
Προτείνουμε για την εν λόγω έκταση να δρομολογηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες έτσι ώστε μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό να προκύψει η καλύτερη πρόταση και στη συνέχεια να επιτευχθεί η χρηματοδότηση του έργου αυτού.
Παράλληλα η δημοτική αρχή να διεκδικήσει έτσι ώστε περιέλθει στο δήμο Αρταίων και η υπόλοιπη παραποτάμια έκταση μέχρι το όριο του δήμου μας με τον δήμο Νικολάου Σκουφά,
5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
Προτείνουμε σε πρώτη φάση την αξιοποίηση και την ανάπλαση της περιοχής του τοπικού διαμερίσματος Ροδαυγής Άρτας όπου έχει πρόσβαση στην Λίμνη με την δημιουργία δρόμου περιπάτου 3 έως 5 χλμ, κατασκευή αναψυκτήριου, σύνδεση με το μονοπάτι της βίδρας για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή μας
6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
Προτείνουμε την δημιουργία ενεργειακού πάρκου καθώς επίσης τράπεζας γης και πάρκου αναψυχής.
7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ
Προτείνουμε την αξιοποίηση και ανάπλαση της πλαζ και όλων των κοινοχρήστων χωρών της παραλίας, αξιοποίηση ράμματος από Σαλαώρα μέχρι τον Λούρο με χώρο περιπάτου, αναψυκτήρια, εξέδρα ψαρέματος, παρατηρητήρια καθώς επίσης και ξενάγηση με ηλεκτρικό τρενάκι για την μη ενόχληση των πουλιών του Αμβρακικού για την προσέλκυση τουριστών κυρίως από το Ιόνιο.
Επίσης την αναβάθμιση του λιμανιού της Σαλαώρας καθώς επίσης και την αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς αλιέων προς όφελος του κοινωνικού συνολου.
8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
Πρόταση μας είναι η επέκταση σχεδίου πόλεως με βασικό στόχο την αξιοποίηση των εκτάσεων ενθεν κακείθεν του ποταμού Αράχθου για σύγχρονη πόλη , καθώς επίσης και την χωροταξική μελέτη που αφορά την έκταση του δήμο μας με καθορισμό χρήσεων γης.
9. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προτείνουμε την Ανάπτυξη των τουριστικών παροχών με αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως στην εστίαση, στους χώρους στάθμευσης λεωφορείων, στην σωστή σήμανση, με ξεναγούς, σωστή λειτουργία των μουσείων, και επισκεψιμότητας μνημείων κ.λ.π..
Για κάθε μια από τις ανωτέρω αναφερόμενες προτάσεις μας που ανωτέρω αναφερόμαστε και για άλλες που έχουμε κατά νου θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και νέες προτάσεις.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω προτεινόμενων έργων απαιτείται η διεξοδική συζήτηση αυτών και ο προγραμματισμός όλων των απαιτουμένων διαδικασιών για την ωρίμανση αυτών και την τελική χρηματοδότηση τους. Επίκειται η χρηματοδότηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα λογω κορονοιου που ανέρχεται σε 32 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και οιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης που θα εξευρεθεί.
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΑΡΤΑ 15/12/2020

Related posts

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για τις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο

Κώστας Παππάς

Το 2019 το μέλλον στα δικά μας χέρια

Κώστας Παππάς

Ο Μητσοτάκης συγκαλεί εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ – Ποινική δίωξη για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..