ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει με 30 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 9ης/17-7-2019 συνεδρίασης Π.Σ.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Την Τετάρτη28 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 4ου/2019 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση στο Ζάππειο για 7 ημέρες τον Οκτώβριο του 2019, προκειμένου να εκτεθούν στο αθηναϊκό κοινό τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου.
2. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 23-09-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», ως προς τα άρθρο 2 «Διάρκεια».
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ .
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας,του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Αμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 24.800,00 €.
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ.
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς ΔρυϊνουπόλεωςΠωγωνιανής&Κονίτσηςγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας » προϋπολογισμού 60.600 €
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ.
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού στη θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου» προϋπολογισμού 45.000,00 €.
11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» προϋπολογισμού 13.782,60 €.
12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτω ντου ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 24.800 €.
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800 €.
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας – Βλαχέρνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 15.500,00 € και «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας» προϋπολογισμού 14.500,00 €.
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς DryocosmusKuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, προϋπολογισμού 18.600,00 €.
16. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 16-04-2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Τράπεζας και Βάσης Δεδομένωνφυσικών στελεχών μυκήτων με βιοτεχνολογική σημασία από την Ήπειρο (με ακρωνύμιο BIFE)», ως προς την μετατόπιση ημερομηνιών παραδοτέων.
17. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 20-07-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μονάδα Κομποστοποίησηςπροδιαλεγμένωνβιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας ».
18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α1 ): «Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Κατσάνος.
19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η), πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δ. Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Βλάχος.
20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 9): « Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» , της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.».
21. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Λάμπρος Ζευγολάς.
22. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Αλέξανδρος Μίντζας και ΧρυσίταΜίντζα.
23. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 ινδιάνων, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ασήμω Δελλή.
24. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η & 10η , α/α 11 & 6β αντίστοιχα) « Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
25. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. Τροποποίησης- Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. (ΚΥΑ Α.Π. οικ. 132924/14-09-2007) του έργου(υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η& 11, α/α 8 & 10 αντίστοιχα): «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.».
26. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α 8): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « WINDENERGYFACILITYMIKE».
27. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/δραστηριότητα (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η & 2η ,α/α 8 & 1 αντίστοιχα): « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « GREENPOWERMIKE».
28. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο/ δραστηριότητα (Υποκατηγορίας Α2): «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.».
29. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2): « Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση 20 στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.».
30. Γνωμοδότηση ,επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών υλικών, επιφανείας 433.526 τ.μ. και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις , κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του λατομικού χώρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Related posts

Ημερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Κώστας Παππάς

Όλγα Γεροβασίλη: Η εστίαση χρειάζεται ουσιώδη στήριξη, όχι μέτρα – ασπιρίνες

Κώστας Παππάς

«Καμπανάκι» για τα Ιωάννινα

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..