• Home
  • ΗΠΕΙΡΟΣ
  • Ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου η «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών»
ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου η «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών»

Γ. Στύλιος, ΥφΑΑΤ: «Στόχος η παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων που να έχουν εξαγώγιμο προσανατολισμό»

Ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου (και ώρα 12:00 μ.μ.) ηέναρξη υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος ανέφερε ότι «με ενίσχυση που ανέρχεται σε €166,72 εκατ., ηΑναδιάρθρωση των Καλλιεργειών έχει στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής μας.Οι νέες επιλέξιμες ποικιλίες,στις οποίες θα στραφούν οι παραγωγοί μας, θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή, καθώς και σε ασθένειες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Η Άρτα και γενικά η Ήπειρος έχει τις προϋποθέσεις να παράγει ακόμη καλύτερα αγροτικά προϊόντα που να πρωταγωνιστούν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων».

Επιλέξιμες Δαπάνες
1.Επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών
2.Επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών:
• Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα)

Επιλέξιμες ποικιλίες
Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές:
• στην κλιματική αλλαγή
• σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων
Επίσης, τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα πρέπει να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Μελέτη
Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη Μελέτη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/13302-ypoergo-4-anadiarthrosi-ton-kalliergeion

Η μελέτη περιλαμβάνει οδηγίες για την πρόταση που θα υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Παρουσιάζονται τα υπολογιζόμενα κόστη εκρίζωσης και εγκατάστασης ανά είδος, καθώς και τα κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να περιορισθούν τόσο οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όσο και των ζητημάτων φυτο-υγείας στις νέες φυτεύσεις.

Δικαιούχοι
α) Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και Ανώνυμες Εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με μέλη που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών που δύνανται να αναδιαρθρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Προϋπολογισμός
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε €166.720.000 και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.
Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι από €500.000 μέχρι €1.000.000.
Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τις €500.000 ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Υλοποίηση επένδυσης
Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα γίνουν ψηφιακά. Υποβάλλονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, με χρήση κωδικών Taxisnet. Η αίτηση ενίσχυσης, η οικονομοτεχνική μελέτη και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για την 30η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Related posts

Χαιρετισμός Χρήστου Γκόκα στη Διημερίδα που διοργανώθηκε από το 2ο ΓΕΛ Άρτας

Κώστας Παππάς

Άρτα: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο στους -20 βαθμούς

Κώστας Παππάς

“Ήχοι Αρχαίων” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Κώστας Παππάς

Leave a Comment

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..