ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωντανή Μετάδοση το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη ματαίωση

Μετά την ματαίωση της κατά την 12-10-2020 συνεδρίασης, ύστερα από την αριθμ.
3198/8-10-2020 πρόσκληση, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, το δημοτικό συμβούλιο επαναλαμβάνεται σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου  (κεκλεισμένων των θυρών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 19-10-2020

ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Κων/νος Τράμπας
Πρόεδρος ΔΣ
1. Εκλογή νέου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής συμβούλου και τακτικού
μέλους αυτής κας Σπάκα Χριστίνας, και της ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτής, κ. Μάρου Κων/νου
σύμφωνα με την 4α’ παράγραφο του Ν. 4623/2019 και την αριθμ.
91/ΑΠ59851/21-8-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Εισηγητής κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
Δήμαρχος Αρταίων
2. Υδροδότηση από την λίμνη Πουρναρίου

Εισηγητής: κ. Πανέτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών
Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας

3. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» με κωδικό ΟΠΣ 5052248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5052654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
5. Έγκριση Ψηφίσματος για την Επίσημη Θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας
Βιώσιμων στόχων, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο
“SDG 17 Greece”
6. 2η Τροποποίηση της μελέτης του σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
7. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την διενέργεια διαδικασία κλεισίματος
τραπεζικού λογαριασμού.
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.463/2020 A.O.E.)

Εισηγητής: κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
10.Συγκρότηση Επιτροπών για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα
2021»

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής
Αστυνομίας
11.Τροποποίηση της αριθμ. 598/2011 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην κα Θεοδωρή Αγγελική
12.Εξέταση αιτήματος Τοπικής Κοινότητας Κεραματών για ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ. Κεραματών.
13.Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν.3852/2010 για
χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από Κύριο Έργου
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του τμήματος του έργου «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας – ολοκλήρωση Β’ Φάσης»
15.Χαρακτηρισμός του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.
16.Χαρακτηρισμός του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.
17.Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του κ.Μίχα
Απόστολου
18.Τοποθέτηση 2 ξύλινων σκαλοπατιών επί της οδού Σκουφά κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ

Εισηγητής: κ. Ζέρβας Κων/νος
Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων
19.6η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020
20.Συμπλήρωση της αριθμ. 187/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων σχετ. η αριθμ. 295/2020 Α.Ο.Ε.»

Εισηγητής: κ. Χουλιάρας Δημήτριος
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Άρτας
21.Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας για τα τρέχοντα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του:
 Ρομά και παραβατικότητες
 Πεζόδρομος και παραβατικότητας
 Πεζόδρομος και καθαριότητα

Related posts

Πέτσας: Η κυβέρνηση εξετάζει την περαιτέρω στήριξη επιχειρήσεων – εργαζομένων με νέα μέτρα

Κώστας Παππάς

Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό με θέμα: «Καθυστερήσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο»

Κώστας Παππάς

Κορωνοϊός: 2152 νέα κρούσματα, 87 νεκροί

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..