• Home
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Αχελώος – Παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αχελώος – Παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας

Πολιτιστικός – Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Κοιλάδας Αχελώου

Προς
1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ . (ggdday@apd‐ depin.gov.gr)
2) Δ/νση ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
3) Δασαρχείο Αμφιλοχίας
Θέμα : Ενημέρωση για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας και ενέργειες για απόδοση σε κοινόχρηστη χρήση της δημόσιας δασικής οδού πρόσβασης στο έργο. Επαναφορά αιτήματος σχετικό ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 86889/03-06-2020 για την προσκόμιση στοιχείων και σχεδίων που δεν μας χορηγήσατε.
Επανερχόμαστε σχετικά με το με ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 86889/03-06-2020 έγγραφό μας :

1) Όσον αφορά το 1.) για την εκτεταμένη παράνομη και μη αδειοδοτημένη απόθεση μπάζων σε εκτάσεις 15στρ. Επειδή δεν είμαστε τυφλοί και γράμματα γνωρίζουμε διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον αυτός ο χώρος των αποθέσεων δεν είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με τα σχέδια του Φακέλου της νέας ΑΕΠΟ που απόσπασμα τους σας προσκομίσαμε μαζί με την θέση των μη εγκεκριμένων 15στρ. και η απάντηση του Δασάρχη είναι ότι έχει αδειοδοτηθεί με την ΑΕΠΟ του 2018, χωρίς να μας προσκομίζει κανένα σχέδιο που να το επιβεβαιώνει, παρακαλούμε να επιληφθείτε.
Καταλαβαίνουμε ότι ο Δασάρχης μπορεί να μην προλαβαίνει να ασχοληθεί με το μπάζωμα 15 στρ. δασικής έκτασης σε ΤΙΦΚ ή μπορεί να έχει προβλήματα όρασης τα τελευταία 10 χρόνια, σίγουρα όπως στην υπηρεσία σας που έχει την μεγάλη ευθύνη προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος θα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος επιστήμονας που βλέπει και ακόμα και με ένα GDS χειρός μικρής ακρίβειας ή ακόμα και από δορυφορικές φωτογραφίες μπορεί να διαπιστώσει τι έχει γίνει.
Να μας δοθεί το σχέδιο των εγκεκριμένων χώρων επέμβασης του έργου ΜΥΗΕ του φακέλου της ΑΕΠΟ 2018 που έχει κατατεθεί στο Δασαρχείο για να εγκρίνει και να ελέγχει αν αυτό έχει παραβιαστεί και είναι αληθές και όχι όπως ισχυριζόμαστε ότι έχει μπαζωθεί παράνομα έκταση 15στρ. που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο του φακέλου που υποβλήθηκε για αδειοδότηση ΑΕΠΟ 2018. Να μας δοθεί ο χάρτης της περιοχής του έργου με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων στην περιοχή του έργου (π.χ. την ΠΠΧ που εκδόθηκε για το έργο).
Επιμένουμε και καταγγέλλουμε ότι εκεί έχουν αποτεθεί παράνομα υλικά-μπάζα χωρίς αδειοδότηση. Να μας προσκομισθεί αν ποτέ έχει γίνει αυτοψία και έχει υπάρξει σχέδιο καταγραφής των αποθέσεων μπαζών στην περιοχή του έργου από τον υποσταθμό μέχρι το φράγμα γιατί η απάντηση του Δασάρχη είναι ατεκμηρίωτη και απαιτούμε αυτοψία στο σύνολο του ευρύτερου χώρου για να διαπιστωθεί αν τηρείτε η αδειοδότηση του εγκεκριμένου σχεδίου του φακέλου της ΑΕΠΟ και που έχει αυτό παραβιαστεί με παράνομες αποθέσεις μπαζών σε δασικές εκτάσεις και που σε ιδιωτικές εκτάσεις και να επιβληθούν οι συνέπειες.

2) Όσον αφορά το 2.) περί αδειοδότησης και ύπαρξης προσωρινού εργοταξίου. Απαντά ο Δασάρχης ότι δεν έχει διαπιστώσει μόνιμη παραμονή εργοταξίου σε αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί. Επαναλαμβάνουμε το ερώτημα στο οποίο δεν απαντά :
«Να μας δοθεί η αδειοδότησή σας για τις εγκαταστάσεις του προσωρινού εργοταξίου του έργου (λυόμενα γραφεία, αποθήκες καυσίμων και αποβλήτων, μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, τσιμεντόστρωση) και η απόφαση χαρακτηρισμού της έκτασης και το διάστημα λειτουργίας του. Ελέγξατε ποτέ την ουσιαστικά μόνιμη παραμονή του επί δέκα χρόνια μιας και η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη και ως Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) «ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΑΤ2011040» και αν έχετε απαντήσει στο σχετικό της Έκθεσης μερικού ελέγχου το ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ της 13/09/2019 από αυτοψία που έγινε στις 06/03/2019 και σας έχει διαβιβαστεί ;
Αν η απάντηση του Δασάρχη σημαίνει ότι δεν έχει ζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια και ότι νόμιμα όποτε θέλει κάποιος εγκαθιστά για 10 χρόνια προσωρινά εργοτάξια και μάλιστα χωρίς να ελέγχει αν αυτό είναι εντός δασικής έκτασης γιατί σίγουρα είναι σε ΤΙΦΚ, παρακαλούμε να επιληφθείτε και επί αυτού μετά τις διαπιστώσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος (παράβαση 3η) περί ύπαρξης προσωρινού εργοταξίου και μερική συμμόρφωση με τους Π.Ο. για την καλύτερη επιτήρηση της περιοχής για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων πρακτικών υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
3) Όσον αφορά το 3.) επί δέκα χρόνια καταπάτηση δημόσιας και δασικής έκτασης και παρεμπόδιση κυκλοφορίας και αναψυχής στην κοινόχρηστη δημόσια δασική παραποτάμια οδό επί 2χλμ, που οδηγεί στις περίκλειστες εγκαταστάσεις του ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας, με τοποθέτηση από την Εταιρεία του έργου πόρτας και περίφραξης 2χλμ προ του φράγματος που έχει μετατρέψει την δημόσια δασική έκταση και την εν λόγο οδό σε ιδιωτική.
Επί δέκα και πλέον χρόνια η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που είναι φορέας του έργου ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας έχει τοποθετήσει παράνομη περίφραξη και σιδερένια πόρτα και καταπατά μεγάλη παραποτάμια δασική, δημόσια οδό .
Η συγκεκριμένη παράβαση της νομοθεσίας περί ελεύθερης πρόσβασης στις οδούς που διανοίγονται για την πρόσβαση σε εκμεταλλεύσεις που καθίστανται κοινόχρηστες και δημόσιες αλλά και πλήθος άλλες παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων περιγράφονται στην ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ 04/06/20 από αυτοψία που έγινε στις 06/03/2019, την οποία και σας προσκομίσουμε ως συνημμένο .
Η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/53014/3498- 04/06/20, αναφέρεται συγκεκριμένα στην 10η παράβαση της νομοθεσίας και των όρων του έργου που με την αυτοψία τους διαπίστωσαν με την Ανέγερση περίφραξης και τοποθέτηση θύρας εγκάρσια στην οδό που οδηγεί από τον οικισμό Αυλάκι στο έργο αναφέροντας σειρά νομοθεσιών που αφορούν την παραβίαση και ειδικότερα το Ν.4280/2014 Άρθρο 36 που τροποποιεί τον Ν.998/1979 άρθρ.48 παρ.3 «Άρθρο 48. Διάνοιξη οδών. ….3. Η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, έργων και δραστηριοτήτων,….. Η οδός, μετά την διάνοιξή της αποδίδεται σε δημόσια χρήση.»
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για τις ενέργειές σας προς τον αρμόδιο δασάρχη ο οποίος με άσχετες δικαιολογίες ανέχεται επί 10 χρόνια την παράνομη από την εταιρεία καταπάτηση δημόσιας κοινόχρηστης οδού και την παρεμπόδιση της πρόσβασης στο τελευταίο τμήμα της χαρακτηρισμένο ως δασική έκταση.
Ο Δασάρχης παρανομεί γιατί σύμφωνα με το νόμο κάθε οδός πρόσβασης σε εκμετάλλευση καθίσταται κοινόχρηστη και δεν μπορεί να διακόπτεται με πόρτα περιφράξεις ή ακόμα και την τοποθέτηση φυλακίου και ελεύθερη κυκλοφορία κυνών φύλαξης όπως σε δικόγραφό του ισχυρίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας του έργου της εταιρείας .
Ο Δασάρχης παρανομεί όταν αποδέχεται την κατασκευή και διατήρηση θύρας και περιφράξεων διακοπής της συνέχειας της πρόσβασης της κοινόχρηστης οδού που είναι και ο μόνος δρόμος πρόσβασης στην συνέχεια της δασικής οδού και εν γένει της δασικής έκτασης με το αιτιολογικό ότι η θύρα έχει τοποθετηθεί σε τμήμα αυτής της οδού πρόσβασης το οποίο ήταν ιδιωτικό (και αυτό μόνο κατά δήλωση της εταιρείας που αποδέχεται αναιτιολόγητα ο Δασάρχης). Αγνοώντας το νόμο που το πρώην αυτό ιδιωτικό τμήμα το καθιστά έτσι κι αλλιώς δημόσιο και κοινόχρηστο αφού εγκρίνεται η οδός ως οδός πρόσβασης στο έργο στο σύνολό της και αυτό σε γνώση του Δασάρχη.
Ο Δασάρχης παρανομεί όταν αρνείται την εφαρμογή του νόμου Ν.4280/2014 περί δημόσιας χρήσης οδών που οδηγούν σε εκμεταλλεύσεις, επειδή η υπηρεσία του, αν και όφειλε, δεν έθεσε όρο απόδοσης της οδού σε κοινή χρήση (σε αντίθεση με αυτό που έκανε το δασαρχείο Καρπενησίου) και δείχνει όχι μόνο την αδιαφορία προάσπισης δημόσιας και δασικής έκτασης και ελεύθερης πρόσβασης σε αυτήν αλλά και την συνειδητή σήμερα πιά μη εφαρμογή της νομοθεσίας όπως στις επανειλημμένες καταγγελίες μας έχουμε ενημερώσει και διαπίστωσαν πλέον οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
Ο Δασάρχης παρανομεί όταν συνεχίζει να αποδέχεται την καταπάτηση τμήματος της δημόσιας οδού που οδηγεί σε δασική οδό και έκταση επειδή όπως ισχυρίζεται η οδός δεν έχει άμεση πρόσβαση στο ποτάμι και φτάνει μόνο στο έργο ( ισχυρισμός ψευδής γιατί στο τελευταίο τμήμα της φτάνει στο ποτάμι) αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για την δημόσια και κοινή χρήση της οδού σύμφωνα με το νόμο, την εφαρμογή του οποίου κατά αρμοδιότητα αρνείται να εφαρμόσει ο Δασάρχης.

Ο Δασάρχης παρανομεί όταν συνεχίζει να αποδέχεται την καταπάτηση τμήματος της δημόσιας οδού που οδηγεί σε δασική οδό και έκταση επειδή όπως ισχυρίζεται η εταιρεία δεν εμποδίζει τις δημόσιες αρχές να διέρχονται από την θύρα που έχει τοποθετήσει, γιατί η τήρηση του νόμου απαιτεί την άμεση αφαίρεση της θύρας και των περιφράξεων και όχι την εκτίμηση της καλής διάθεσης της εταιρείας.
Μάλιστα φαίνεται ότι έχει ενημερωθεί από την εταιρεία ότι η είσοδος απαγορεύτηκε σε «κακόβουλους επισκέπτες» τοπογράφους μηχανικούς μάλιστα ένας εξ αυτών μέλος της Ανώτατης Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Τοπογράφων και στον πρόεδρο του τοπικού πολιτιστικού Συλλόγου ισχυριζόμενος ο υπεύθυνος λειτουργίας του έργου ότι βρισκόμενοι 70μ. έξω από τις εγκαταστάσεις του φράγματος βρισκόμαστε σε ιδιόκτητο χώρο και πρέπει να αποχωρήσουμε πέραν της θύρας 2χλμ πίσω αφού αποτελεί ιδιωτική τους έκταση. Μάλιστα ενώ επί μία ώρα εκτελούσαμε τοπογραφικές μετρήσεις στο τέλος μας επιτέθηκε μανιωδώς για να καταστρέψει τον εξοπλισμό μας και μας ψευδομήνυσε ότι κάναμε 400χλμ όχι για να μετρήσουμε και να τεκμηριώσουμε τις αναφορές μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά για να τον «δείρουμε». Μόνος σκοπός μας η αποκάλυψη με στοιχεία των προφανών παρανομιών τους. Μόνος σκοπός του να μην συλλέξουμε στοιχεία για να αποκαλυφθούν οι περιβαλλοντικές παραβιάσεις και με τις πράξεις του να προσπαθήσει να καταστρέψει τον τοπογραφικό εξοπλισμό μας, της μήνυσης που συνοδεύεται με αυτώφορο να μην μετρήσουμε και να τρομοκρατηθούμε. Είναι αυτός ο ίδιος «μηχανικός» σε ρόλο security της εταιρείας για την προστασία της δημόσιας καταπατημένης έκτασης, έξω από τα καθήκοντά του και το νόμιμο ρόλο του, είναι ο υπεύθυνος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου που επί 10 χρόνια παραβιάζει συστηματικά και είναι ποινικά υπόλογος για τις 10 παραβιάσεις που οι επιθεωρητές έστειλαν τελικά στον εισαγγελέα το 2020. Αυτές τις πρακτικές δικαιώνει ο Δασάρχης και την παράνομη δράση εταιρειών με σκοπό τα κέρδη τους ή την τήρηση της δασικής νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος?
Είναι ο χώρος της δασικής οδού και έκτασης έξω από τις εγκαταστάσεις του φράγματος σε μήκος 1,35χλμ που ο Δασάρχης παρανομώντας στην διατήρηση θύρας διακοπής της οδού κλπ βοηθώντας την εταιρεία στην πράξη καταπάτησης της δημόσιας δασική έκτασης και της παρεμπόδισης κοινής χρήσης της οδού. Σύμφωνα με την πρακτική του Δασάρχη στην απάντησή του, της νομοθεσίας που ορίζει την κοινής χρήσης της οδού υπερέχει το συμφέρον και μάλιστα προληπτικά των εταιρειών εκμετάλλευσης των έργων να αποκλείουν δασικές οδούς και κατά συνέπεια ευρύτερες εκτάσεις από την πρόσβαση, την αναψυχή ή την νόμιμη εργασία π.χ. τοπογράφων μηχανικών και όποιων δεν είναι αρεστοί στα συμφέροντά τους.
Καταπάτηση δημόσιας δασικής έκτασης είναι επιτρεπτή από τις εταιρείες εκμετάλλευσης των έργων σε έκταση αρκετών χλμ από το περίκλειστο-σιδερόφρακτο έτσι και αλλιώς εργοστάσιο του φράγματος για να μην το πλησιάζουν κακόβουλοι κάτοικοι και μηχανικοί και το καταστρέψουν και επιτεθούν στο προσωπικό του. Αυτός είναι ο νέος νόμος κατά παράβαση του υπάρχοντος που θέσπισε και εφαρμόζει το Δασαρχείο Αμφιλοχίας. Και για να τελειώνουμε με τα αστεία του Δασάρχη, που είναι όμως αρκετά σοβαρά εκ της θέσης του, οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα (με τις σχετικές άδειες) εντός των περίκλειστων εγκαταστάσεων του εργοστασίου του φράγματος ή και έξω από αυτό χωρίς να απαγορεύουν την πρόσβαση στην κοινόχρηστη δασική έκταση και τις οδούς να επιτηρούν και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις τους όπως γίνεται παντού, χωρίς να αποκλείουν οδούς και την πρόσβαση σε χιλιάδες στρέμματα.
Επίσης ο Δασάρχης δεν είδε ακόμα την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων που διαπίστωσαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος (παράβαση 10η) και αφορά την μη ελεύθερη πρόσβαση κατά μήκος του ποταμού στο σημείο του φράγματος που θα έπρεπε να υπάρχει και για την ελεύθερη μετακίνηση της πανίδας αλλά και των ανθρώπων. Αυτή έχει διακοπεί και πρέπει να αποκατασταθεί με την αφαίρεση των περιφράξεων της εταιρείας στο σημείο του φράγματος έτσι ως τε να είναι δυνατή η μετακίνηση πεζών κατά μήκος της όχθης στο σημείο του φράγματος.
Επίσης ο Δασάρχης δεν είδε την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων που διαπίστωσαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος για την μη λειτουργία εκ της κατασκευής του ιχθυοδιαδρόμου με αρνητικές συνέπειες στην ιχθυοπανίδα (παράβαση 1η του Π.Ο. Α.ΙΙΙ3), του διαδρόμου μικρών σκαφών με αρνητική συνέπεια το σταμάτημα της ψυχαγωγικής δραστηριότητας στο ποτάμι (παράβαση 2η του Π.Ο. Α.ΙΙΙ4), του Π.Ο. Α.ΙΧ.42 (παράβαση 9η) περί μη ασφαλούς με αναβαθμίδες και σύρματα συγκράτησης προστασία των πρανών της οδού και διάβρωσης αυτών, του Π.Ο. Α.ΙΙΙ.6 για τις προσωρινές εγκαταστάσεις εργοταξίου, του Α.Χ.39 (iii) περί μη αδειοδοτημένου σημείου υδροληψίας (παράβαση 4η), του Π.Ο. Α.ΙΧ.41 για την υποχρέωση μελέτης οριοθέτησης με την προ 2014 νομοθεσία πριν την κατασκευή του έργου που δεν τηρήθηκε (παράβαση 6η) και που θα καθόριζε και την ακριβή έκταση της λεκάνης κατάκλυσης και γραμμών πλημμύρας προ και μετά της κατασκευής του φράγματος άρα και του ορθού υπολογισμού τιμήματος ανταλλάγματος και όχι στον αυθαίρετο υπολογισμό του, τα σχέδια του οποίου όπως και τα υπόλοιπα που ζητήσαμε με την αναφορά μας και δεν μας προσκομίζει ο Δασάρχης.
Επίσης ο Δασάρχης επί δέκα χρόνια δεν είδε την παραβίαση του Π.Ο. Α.ΙΙΙ.5 (παράβαση 8η) περί αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βλάστησης στα πρανή και τώρα υποβάλλονται μελέτες και τα όποια έργα είναι τουλάχιστον ανεπαρκή και μάλιστα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Στενά Αχελώου ΑΤ2011040 το οποίο και με ευθύνη του δασαρχείου καταστράφηκε αφού η αρχική άδεια του 2000 και 2005 για οδοποιία με μικρά μη εμφανή πρανή και σήραγγα πρόσβασης στο έργο, δεν τηρήθηκε και μπροστά στα μάτια του δασαρχείου κατασκευάστηκε έργο με μη εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους εκατοντάδων χιλιάδων μ3 μπάζων σε άλλες θέσεις ακόμα μη αποκατεστημένους (παράβαση 5η), οδοποιία σε άλλη θέση χωρίς σήραγγα και με πρανή ορύγματος και επιχώματος μέσα στο ποτάμι ύψους 30-80 μέτρων επί χιλιόμετρα με συνέπεια την καταστροφή του προστατευόμενου μοναδικού τοπίου ανεπανόρθωτα.
Παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα έστω μετά από 10 χρόνια ανοχής της παρανομίας, για την κατεδάφιση της παράνομης θύρας και των περιφράξεων, για τα παραπάνω καταγγελλόμενα και την τήρηση της δασικής νομοθεσίας σε ότι έχει απομείνει καθώς και την προσκόμιση των στοιχείων που ζητήσαμε.
4) Επανερχόμαστε στο 4 ερώτημα- καταγγελία γιατί και στην αρχική αδειοδότηση αλλά και στο Φάκελο που αδειοδοτήθηκε με την ΑΕΠΟ του 2018 το σχέδιο της λεκάνης κατάκλισης αφορά φράγμα ύψους 12μ. στην στάθμη +295.00μ. ενώ στην πραγματικότητα το φράγμα με την τοποθέτηση υπερκείμενων μεταλλικών θυροφραγμάτων έχει ύψος 15.30μ. στην στάθμη +298.30μ. που οφείλει σύμφωνα με την ΑΕΠΟΙ να κατέβει 0.50μ. σε ύψος 14.80μ. και στάθμη +279.80μ. Τα σχέδια που σας προσκομίστηκαν από την εταιρεία και υποχρεωτικά είναι αυτά των φακέλων των αδειοδοτήσεων για να υπολογίσετε το εμβαδόν των κατακλιζόμενων εκτάσεων με μη πραγματική στάθμη της λεκάνης κατάκλισης στο +295.00μ αντί του πραγματικού αδειοδοτημένου σήμερα +297.80μ. αλλά και των έργων οδοποιίας (που έχει διαφοροποιηθεί από την αρχική θέση και σε θέση και σε μήκος και σε πλάτος) και αποθεσιοθαλάμων όπως προαναφέραμε στο σημείο (1) δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση.
Η μικρή διαφοροποίηση του νέου σχεδίου της λεκάνης κατάκλισης αφορά «καλύτερη τοπογραφική αποτύπωση που αρχικά δεν μπορούσε να γίνει» και όχι την τοποθέτηση της πραγματικής στάθμης στο +297.80μ. και μάλιστα σε υπόβαθρο που ελλιπούς ακρίβειας χωρίς σημεία με υψόμετρα αποτύπωση κοίτης, πόδι, φρύδι κανενός χαρακτηριστικού σημείου, όπως απαιτεί η ακρίβεια σύνταξης κάθε τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με την νομοθεσία.
Και σε αυτήν την ορθά επιστημονικά απαίτηση δεν απαντά ο Δασάρχης, ίσα ίσα επιβεβαιώνει ότι ο επανυπολογισμός έγινε με βάση το μη πραγματικό σχέδιο της λεκάνης κατάκλισης. Το θέμα το έχουμε θέσει και στην αδειοδοτική αρχή ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ, για διόρθωση του σχεδίου της λεκάνης κατάκλισης του έργου με το πραγματικό στην εγκεκριμένη στάθμη +297.80μ. σε πραγματικό τοπογραφικό υπόβαθρο. Για αυτό ζητάμε να μας προσκομισθούν τα σχέδια που δείχνουν τις πραγματικές επιφάνειες υπολογισμού του ανταλλάγματος και αφορούν όλο το έργο.
5) Το μόνο ερώτημά μας που απαντήθηκε αναλυτικά ήταν το 5ο που αφορούσε τις ενέργειες του Δασαρχείου για την δεκαετή συνεχή παραβίαση της δασικής νομοθεσίας από τον φορέα του έργου, που διαπίστωσαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, αφού το αρμόδιο Δασαρχείο δεν έχει εντοπίσει καμία παραβίαση ούτε έχει προβεί σε καμία ενέργεια.
Με εκτίμηση το Δ Σ

Ακολουθήστε το arta2day.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Related posts

Νεκρός ο 39χρονος αστυνομικός στην Ήπειρο – Επιβεβαιώθηκε το πιο τραγικό σενάριο

Κώστας Παππάς

Πανελλαδικές 2019: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες – Δείτε τα αποτελέσματα

Κώστας Παππάς

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη, με την Υπουργό Πολιτισμού,κα. Λίνα Μενδώνη.

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..