ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιτήσεις δικαιωμάτων φύτευσης οινάμπελων για το έτος 2021

 

Από το Τμήμα ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με την ΥΑ 866/86629/18-03-2020(ΦΕΚ 1422Β/15-4-2020) του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις » οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, (www.minagric.gr) στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2020. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: • Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα. • Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας στο τηλ. 2681364433 (κ. Οικονόμου Γρηγόριο).

Related posts

Τηλεδιάσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Κώστας Παππάς

ΟΧΙ γάντια και μάσκες στον κάδο ανακύκλωσης

Κώστας Παππάς

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη Νομού Άρτας

Κώστας Παππάς

Ο ιστότοπος arta2day.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας.. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.. Αποδοχή Περισσότερα..